3.2.2010

Lapio ja alueellinen vakaus


Kenttätyö on ollut pitkään humanistisen tutkimuksen reflektion paikkana. Tutkijat kentällä, Ääniä arkistosta, Uiti, chtoby ostatsja (Lähteä jäädäkseen) – näissä teoksissa pohditaan kenttätyötä, tutkijaa kentällä, tutkijaa kenttänä, kentän ääniä jne.

Missä kenttä alkaa ja miten siinä liikkuu, on tietysti artikkelin, eikä blogikirjoituksen aihe. Hauska on esimerkiksi Elena Chikadzen kenttäaiheisen artikkelin otsikko: Kenttä, joka on aina kanssasi. Se viittaa Hemingwayn A Moveable Fest – kirjan venäjännökseen Prazdnik, kotoryi vsegda s toboi. No, monen talossa työskentelevän kenttänä on Venäjä (3 kertaa), ja minullahan se on aina mukana. Kuitenkin sinne joskus menee ihan fyysisestikin. Tällaisen matkan olen tehnyt viime vuoden lopussa, kun ajoin juhlimaan uutta vuotta Petroskoihin, ja tämän vuoden alussa, kun menimme Tiina Sotkasiiran kanssa Pietariin hakemaan yhteistyökumppaneita uuteen hankkeeseen, josta myöhemmin. Molemmilla matkoilla selvisi, että tärkein kenttätyökalu on sittenkin lapio. Niin Petroskoi kuin Pietari kärsivät valtavan lumisateen seuraamuksista, molempien johtajahahmot (Petroskoin kaupunginjohtaja N. Levin ja Pietarin maaherra V. Matvienko) ovat heiluttaneet lapiota ensilumien tultua, molemmissa kaupunkilaiset kilpailevat tarinoilla siitä, miten lapioiden puutteessa joutuivat lapiomaan lunta kuka milläkin: paistinpannuilla, kattiloilla, rikkalapioilla jne. Ja lapiolle on töitä edelleenkin!

Kuva on otettu Riippumattoman yhteiskuntatutkimuskeskuksen edessä Ligovski prospektilla. Kävimme siellä esittelemässä uutta KTL:n hanketta Alueellinen vakaus, rajat, vähemmistöt ja muuttoliikkeet. Kättä pidempänä meillä on ollut seuraavanlainen projektin kuvaus.

Региональная стабильность, границы, меньшинства и миграции (2010 – 2012)

В Карельском интситуте университета Восточной Финляндии (бывш. университет Йоэнсуу) начинается новый проект, который финансирует МИД Финляндии. Называется он «Региональная стабильность, границы, меньшинства и миграции» и входит в более широкий проект по изучению безопасности и развития в рамках инициативы Wider Europe. Данный исследовательский проект осуществляется консорциумом исследовательских институтов, в который входит Александровский институт хельсинкского университета, Карельский Институт университета Восточной Финляндии и Институт исследования мира и конфликтов университета Тампере. Руководителем проекта в Карельском институте является профессор Илкка Лииканен, в Александровском институте – Микко Палонкорпи и в Тампере – ст.н.с., доктор Хелена Рютевуори-Апунен.

Под Wider Europe подразумеваются страны бывшего СССР за исключением РФ и стран Балтии. На долю нашего института приходятся Молдова, Украина и Белоруссия, а также Таджикистан и Азербайджан. В фокусе исследований должны быть политика ЕС в отношении данных стран, прежде всего, касающаяся трансграничного сотрудничества, а также миграции с точки зрения гендера, их влияние на сообщества стран эмиграции. Данные вопросы рассматриваются в рамках концепции «мягкой» безопасности.
Целью проекта является создание прочных связей с исследователями из данных стран, а также проведение собственных исследований. В рамках проекта планируется наладить обмен исследователями и стажировки в Финляндии, провести три международные конференции, подготовить ряд отчетов и совместных изданий.

Regional stability, borders, minorities and migrations (2010 – 2012)

A new project, which is financed by the Ministry of Foreign Affairs of Finland, is beginning at the Karelian Institute, University of Eastern Finland (formerly the University of Joensuu). The project entitled “Regional stability, borders, minorities and migrations” is part of a wider initiative, “Security and Development Research,” investigating security and development within a ‘Wider Europe.’ This broader project is being carried out by a consortium of Finnish research institutes, including the Karelian Institute, the Aleksanteri Institute (University of Helsinki) and the Tampere Peace Research Institute (University of Tampere). This consortium’s leaders are Prof. Ilkka Liikanen (KI), Mikko Palonkorpi (AI) and Dr. Helena Rytövuori-Apunen (TAPRI).

The term ‘Wider Europe’ is understood as those countries of the former USSR other than the Russian Federation and Baltics. In this project, the Karelian Institute will focus on the western states of Moldova, Ukraine, Belarus, and Tajikistan and Azerbaijan in Central Asia and the Caucasus respectively. This research will be conducted against the background of EU policy towards these identified countries, the specific cross-border co-operation environments, and also migration from the point of view of gender and its influence on the countries of origin. Overall, these issues are addressed within a wider understanding of ‘soft security.’

In our project we aim to create new contacts with researchers from the identified countries and to conduct research on the general relationship between regional stability and migration in the post-Soviet space. The project also will support an exchange of researchers, offer training in Finland, organise three international conferences, and will result in the preparation of a number of reports and joint publications.

Projekti tuo uusia kenttämatkoja, jotka vievät Venäjää kauemmas. Saa nähdä, mitkä työkalut nousevat niillä kentillä keskeisiksi.

Olga Davydova

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti