3.2.2010

Venäjä, Venäjä, Venäjä

Yliopiston strategiavaihtoehdoissa A, B ja C on kaikissa mukana Venäjä.


Yliopiston hallitus piti laitosjohtajille strategiaseminaarin Joensuussa 27.1. Seminaarin viestinä oli, että menneen vuoden strategiaa uudistetaan ja tähtäimessä ovat opetusministeriön kanssa pidettävät tulossopimusneuvottelut maaliskuun lopulla. OPM ehdottaa että Itä-Suomen yliopisto tarkentaa tutkimusstrategiaansa kolmeen vahvuusalaan. Jos ISY tässä onnistuu, lisärahaa on luvassa täksi ja ensi vuodeksi.

Seminaarissa hallitus linjasi puheenjohtajansa suulla ISYn tavoitteita ja haasteita. Petteri Taalas lupasi että toimintaa kehitetään ja lisäresursseja suunnataan jatkossa entistä enemmän vahvuusaloille tuloksellisuuden ja arviointien perusteella. Tavoitteiden kannalta tärkeitä ovat mm. julkaisut, ulkopuolinen rahoitus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Vahva koulutuksellinen rooli ja huippututkimus yhdistyvät hänen ideaalikuvassaan - erityisesti tutkimuksen rajapinnoilta odotetaan innovaatioita (ja tulosta). Kuitenkaan yhteistyötä yritysten, tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa ei unohdeta.

Rehtori Kalervo Väänäsen mukaan strategian täsmentämisestä käydään keskusteluja, ja hän esittikin kolme eri vaihtoehtoa (A, B ja C) strategisiksi vahvuusalueiksi. Näiden alla voi vielä olla 1–2 painoalaa. Vaihtoehdoissa Karjalan tutkimuslaitoksen kannalta kiinnostavaa on, että Venäjä mainitaan niissä kaikissa - joko vahvuusalueena tai painoalana. Aiempaan strategiaan verrattuna Venäjä nähdään nyt entistä laajemmin kilpailuetuna ja koko yliopiston kansainvälistymissuuntana, ei pelkkänä tutkimuskohteena. Vahvuus- ja painopistealeille on luvassa resursseja, joten alojemme tutkimukselle ja innovatiiviselle kehitykselle näkymät ovat hyvät.

Toki Karjalan tutkimuslaitos voi olla mukana muissakin ISYn vahvuusalueissa. Seminaarissa nousi esiin useita vaihtoehtoja vahvuus- ja painoalueiksi, joista tutkimuslaitoksen kannalta kiinnostavia olivat muun muassa “terveys ja hyvinvointi”, “ympäristö ja uusiutuvat luonnonvarat” sekä “ikääntyminen ja muuttuva yhteiskunta”. Mutta erityisesti jos Venäjä nähdään vahvuus- tai painopistealueena, on laitoksella lähivuosina merkittävä rooli alan tutkimuksen koordinoijana.

Kansainvälistymisellä täytyy olla monta suuntaa, mutta on hyvä että ISY tarttuu mahdollisuuteen syventää omaa osaamistaan.

Pekka Suutari

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti